Nejnovější výpadky

Populární poskytovatelé internetových služeb

Populární poskytovatelé televizních

Populární mobilní operátor

Populární internetové stránky

Populární aplikace

O vypadky24.cz

Downhunter.com je bezplatnou informační platformou, která poskytuje uživatelům živé informace o stavu různých služeb. Mezi ně patří především telekomunikační poskytovatelé, webové stránky a aplikace. Náš systém analyzuje tweety na Twitteru s příslušnými poskytovateli v reálném čase, kontroluje dostupnost serverů a shromažďuje tato data s chybami, která zasíláte. Tudíž, jsme schopni spolehlivě poskytovat přehled o chybách a, v ideálním případě, dodávat konkrétní informace pro danou lokaci v rámci USA. Pro uživatele, Downhunter.com také poskytuje platformu pro výměnu nápadů a nahlášení problému a chyb. Dále, využíváme data, která nám poskytují uživatelé, za účelem vytvoření archivu různých poskytovatelů. Cílem je získat kategorizaci chyb a problémů (pomalá webová stránka, totální výpadek, problém s přihlášením, atd.) a zpracovat tato data v grafické podobě.

Přehled výhod:

  • Živá data více než 180 telekomunikačních poskytovatelů, webových stránek a aplikací
  • Mapy znázorňující chyby, které také berou v úvahu chyby hlášené všemi uživateli
  • Objektivita, jelikož nejsme žádným způsobem spojeni s uvedenými společnostmi
  • Trvale zdarma