Prohlášení o ochraně údajů

Osobní údaje (dále jen "údaje") zpracováváme pouze v nezbytných případech a za účelem poskytování funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek, včetně jejich obsahu a služeb na nich nabízených.

.

Podle čl. 4 č. 1. nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), se "zpracováním" rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji, které jsou prováděny automatizovaně či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování či kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

Podle čl. 4 odst. 1.

Následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme zejména o povaze, rozsahu, účelu, době trvání a právním základu zpracování osobních údajů, pokud o účelech a prostředcích zpracování rozhodujeme sami nebo společně s jinými subjekty. Kromě toho vás níže informujeme o komponentech třetích stran, které používáme pro účely optimalizace a zvýšení kvality používání, pokud se jedná o třetí strany, které zpracovávají údaje na vlastní odpovědnost.

Naše zásady ochrany osobních údajů mají následující strukturu:

I. Informace o nás jako odpovědné straně
II. Práva uživatelů a subjektů údajů
III. Informace o zpracování dat

I. Informace o nás jako správcích údajů

.

Odpovědným poskytovatelem těchto webových stránek ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:

Downtech UG (haftungsbeschränkt)
Auersberg 10
82319 Starnberg - Germany -

Contact:
Email: [email protected]

Registration court: Munich
Registration number: HRB 277993
Authorized Managing Director: Raphael Wiegand
Sales tax identification number according to § 27a UStG: DE355407293

The controller's data protection officer is:

Raphael Wiegand

II. Práva uživatelů a subjektů údajů

V souvislosti s níže podrobněji popsaným zpracováním údajů mají uživatelé a subjekty údajů právo

.
  • na potvrzení, zda jsou údaje, které se jich týkají, zpracovávány, na informace o zpracovávaných údajích, na další informace o zpracování údajů a na kopie údajů (srov. také čl. 15 DSGVO);
  • na opravu nebo doplnění nepřesných nebo neúplných údajů (srov. také čl. 16 GDPR);
  • na okamžitý výmaz údajů, které se jich týkají (srov. také čl. 17 GDPR), nebo případně, pokud je další zpracování nezbytné podle čl. 17 odst. 3 GDPR, na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
  • přijímat údaje, které se jich týkají a které poskytli, a předávat tyto údaje dalším poskytovatelům/správcům (srov. také čl. 20 GDPR);
  • .
  • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že poskytovatel zpracovává údaje, které se jich týkají, v rozporu s právem na ochranu osobních údajů (srov. také čl. 77 GDPR);
  • .

Poskytovatel je dále povinen informovat všechny příjemce, kterým poskytovatel údaje zpřístupnil, o každé opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, ke kterému dochází na základě článků 16, 17 odst. 1 a 18 DSGVO. Tato povinnost však neplatí, pokud je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Bez ohledu na výše uvedené má uživatel právo na informace o těchto příjemcích.

V souladu s čl. 21 DSGVO mají uživatelé a subjekty údajů právo vznést námitku proti budoucímu zpracování údajů, které se jich týkají, pokud poskytovatel zpracovává údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Přípustná je zejména námitka proti zpracování údajů pro účely přímé reklamy.

.

III. Informace o zpracování dat

Vaše údaje zpracovávané při používání našich webových stránek budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení, vymazání údajů není v rozporu s žádnou zákonnou povinností jejich uchovávání a níže nejsou uvedeny žádné další informace o jednotlivých postupech zpracování.

Údaje o serveru

Z technických důvodů, zejména pro zajištění bezpečné a stabilní přítomnosti na internetu, jsou data přenášena vaším internetovým prohlížečem k nám nebo k našemu poskytovateli webového prostoru. Tyto tzv. protokolové soubory serveru slouží mimo jiné ke shromažďování typu a verze vašeho internetového prohlížeče, operačního systému, webové stránky, ze které jste na naši webovou stránku vstoupili (URL odkazu), webové stránky naší webové stránky, které jste navštívili, data a času příslušného přístupu, jakož i IP adresy internetového připojení, ze kterého jste naši webovou stránku používali.

Tato data jsou shromažďována tímto způsobem.

Takto shromážděné údaje jsou dočasně uloženy, ale ne společně s jinými údaji o vás.

Toto ukládání probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšení, stabilitě, funkčnosti a bezpečnosti naší internetové prezentace.

Údaje budou uloženy nejpozději na základě tohoto právního základu.

Údaje jsou nejpozději po sedmi dnech opět vymazány, pokud není nutné jejich další uchovávání pro účely evidence. V opačném případě jsou údaje zcela nebo zčásti vyňaty z povinnosti výmazu až do konečného objasnění incidentu.

Sušenky

a) Soubory cookie relace
.

Při naší internetové prezentaci používáme takzvané cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání, které jsou umístěny a uloženy ve vašem koncovém zařízení internetovým prohlížečem, který používáte. Prostřednictvím těchto souborů cookie jsou v individuálním rozsahu zpracovávány určité informace o vás, například údaje o vašem prohlížeči nebo poloze či IP adresa.  

Toto zpracování činí naše webové stránky uživatelsky přívětivějšími, efektivnějšími a bezpečnějšími, protože zpracování umožňuje například reprodukci našich webových stránek v různých jazycích nebo nabídku funkce nákupního košíku.

.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, pokud jsou tyto údaje o cookies zpracovávány za účelem zahájení nebo plnění smlouvy.

Pokud zpracování neslouží k zahájení nebo plnění smlouvy, je naším oprávněným zájmem zlepšení funkčnosti našich webových stránek. V tomto případě je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Tyto soubory cookie relace se po zavření internetového prohlížeče vymažou.

b) Soubory cookie třetích stran

Pokud je to možné, používají se v rámci naší internetové prezentace také soubory cookie partnerských společností, se kterými spolupracujeme za účelem reklamy, analýzy nebo funkcí naší internetové prezentace.

Podrobné informace o tom, zejména o účelech a právních základech zpracování těchto souborů cookie třetích stran, naleznete v níže uvedených informacích.

c) Možnost odstranění
.

Instalaci souborů cookie můžete zabránit nebo ji omezit nastavením internetového prohlížeče. Můžete také kdykoli vymazat již uložené soubory cookie. Kroky a opatření, které jsou k tomu zapotřebí, však závisí na konkrétním používaném internetovém prohlížeči. V případě dotazů použijte nápovědu nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce či podporu. V případě takzvaných flashových souborů cookie však nelze zpracování zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Místo toho musíte změnit nastavení přehrávače Flash. Kroky a opatření, které jsou k tomu zapotřebí, závisí také na konkrétním přehrávači Flash, který používáte. V případě jakýchkoli dotazů použijte také funkci nápovědy nebo dokumentaci k přehrávači Flash nebo se obraťte na výrobce či uživatelskou podporu.

Pokud však instalaci souborů cookie zakážete nebo omezíte, může to znamenat, že nebude možné plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Žádosti o kontakt / možnost kontaktu

.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, budou vámi poskytnuté údaje použity ke zpracování vašeho dotazu. Poskytnutí údajů je nezbytné pro zpracování a zodpovězení vašeho dotazu - bez jejich poskytnutí nemůžeme na váš dotaz odpovědět nebo v nejlepším případě jen v omezeném rozsahu

.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.

Vaše údaje budou vymazány, pokud byl váš dotaz definitivně zodpovězen a vymazání není v rozporu s žádnou zákonnou povinností uchovávání, např. v případě následného zpracování smlouvy.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics. Jedná se o službu webové analýzy poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Díky certifikaci v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že požadavky EU na ochranu údajů budou splněny i při zpracování dat v USA.

Služba Google Analytics se používá k analýze chování uživatelů našich webových stránek. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, optimalizaci a hospodárném provozu našich webových stránek.

Informace o používání a uživatelích, jako je IP adresa, poloha, čas nebo frekvence návštěv našich webových stránek, jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Používáme však službu Google Analytics s tzv. anonymizační funkcí. Tato funkce umožňuje společnosti Google zkrátit IP adresu v rámci EU nebo EHP.

Takto shromážděné údaje jsou následně využívány společností Google k tomu, aby nám poskytla vyhodnocení návštěv našich webových stránek a aktivit, které na nich uživatelé provádějí. Tyto údaje mohou být použity také k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a používáním internetu.

Google poskytuje společnosti Google informace o používání svých webových stránek.

Google uvádí, že vaši IP adresu nespojuje s jinými údaji. Kromě toho si společnost Google uchovává

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Další informace o zákoně o ochraně osobních údajů, např. o možnostech zabránění používání údajů, jsou vám k dispozici.

.

Na adrese

navíc společnost Google nabízí následující informace.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

tzv. deaktivační doplněk spolu s dalšími informacemi o něm. Tento doplněk lze nainstalovat do běžných internetových prohlížečů a nabízí vám další kontrolu nad údaji, které Google shromažďuje při vyvolání našich webových stránek. Doplněk informuje JavaScript (ga.js) služby Google Analytics, že informace o vaší návštěvě našich webových stránek nemají být předávány službě Google Analytics. To však nebrání tomu, aby byly informace předávány nám nebo jiným webovým analytickým službám. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se samozřejmě dozvíte, zda a které další služby webové analýzy používáme.

Mapy Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google k zobrazení naší polohy a k vytvoření navigačních pokynů. Tuto službu poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Díky certifikaci v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, že bude dodržovat požadavky EU na ochranu údajů i při jejich zpracování v USA.

Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazovat určitá písma, je při vyvolání našich webových stránek navázáno spojení se serverem Google v USA.

Pokud vyvoláte komponentu Mapy Google integrovanou do našich webových stránek, uloží společnost Google prostřednictvím internetového prohlížeče do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Za účelem zobrazení naší polohy a vytvoření pokynů jsou zpracovávána vaše uživatelská nastavení a údaje. Nelze vyloučit, že společnost Google používá servery v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je optimalizace funkčnosti našich webových stránek.

Pomocí takto získaných údajů můžeme využívat data našich webových stránek.

Pomocí takto vytvořeného spojení se společností Google může společnost Google určit, z jaké webové stránky byl váš požadavek odeslán a na jakou IP adresu mají být pokyny přeneseny.

.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost instalaci souborů cookie zabránit příslušným nastavením ve svém internetovém prohlížeči. Podrobnosti o tom naleznete výše v položce "Soubory cookie".

Používání souborů cookie navíc probíhá prostřednictvím internetu.

Používání Map Google a informací získaných prostřednictvím Map Google navíc podléhá podmínkám používání služby Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en a Podmínky služby pro Mapy Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Společnost Google navíc nabízí

.

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

weitergehende Informationen an.

ReCAPTCHA Google

Na našich webových stránkách používáme Google reCAPTCHA, abychom zkontrolovali a zabránili interakcím na našich webových stránkách prostřednictvím automatizovaného přístupu, např. prostřednictvím tzv. botů. Tuto službu poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Díky certifikaci v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, že požadavky EU na ochranu údajů budou splněny i při zpracování údajů v USA.

Pomocí této služby může společnost Google zjistit, ze které webové stránky byl požadavek odeslán a ze které IP adresy jste použili takzvané vstupní pole reCAPTCHA. Kromě vaší IP adresy může společnost Google shromažďovat také další informace, které jsou nezbytné pro poskytování a zajištění této služby.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v zabezpečení našich webových stránek a v obraně proti nežádoucímu, automatizovanému přístupu v podobě spamu a podobně.

.

Google nabízí zásady ochrany osobních údajů na adrese

.

https://policies.google.com/privacy

další informace o obecném nakládání s vašimi uživatelskými údaji

.

Fonty Google

Na našich webových stránkách používáme k zobrazení externích písem písma Google. Jedná se o službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Díky certifikaci podle německého zákona o ochraně osobních údajů můžeme používat písma Google k zobrazování externích písem.

Díky certifikaci v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

zaručuje společnosti Google, že bude dodržovat požadavky EU na ochranu údajů i při jejich zpracování v USA.

Aby bylo možné na našich webových stránkách zobrazovat určitá písma, je při přístupu na naše webové stránky navázáno spojení se serverem společnosti Google v USA.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci a hospodárném provozu našich webových stránek.

Navázáním spojení se společností Google při vyvolání našich webových stránek může společnost Google určit, ze které webové stránky byl váš požadavek odeslán a na kterou IP adresu má být zobrazení písma přeneseno.

.

Google nabízí následující služby

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

další informace, zejména o tom, jak zastavit používání dat.

Zásady ochrany osobních údajů při používání služby Google AdSense

.

Tyto webové stránky používají službu Google AdSense. Jedná se o službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, za integraci integrace reklam. Služba Google AdSense používá soubory cookie. Jedná se o soubory, které umožňují společnosti Google analyzovat údaje o vašem používání našich webových stránek. vašeho používání našich webových stránek. Služba Google AdSense také používá webové majáky. beacons, což jsou neviditelné grafické prvky, které umožňují společnosti Google sledovat kliknutí na těchto webových stránkách, návštěvnost. na těchto webových stránkách, návštěvnost těchto webových stránek a podobné informace. a podobné informace.

Informace získané prostřednictvím souborů cookie a webových majáků, vaše IP adresa. a doručování reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti Google umístěný v České republice. se nachází v USA a je tam uložen. Společnost Google může sdílet tento shromážděné informace třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud je společnost Google vyžadováno zákonem nebo pokud společnost Google pověří zpracováním údajů třetí strany. třetí strany. Společnost Google však bude vaši IP adresu agregovat spolu s ostatními IP adresami. uložená data.

Ukládání výše uvedených souborů cookie můžete zabránit. zabránit ukládání výše uvedených souborů cookie do vašeho počítače. Tímto obsah těchto webových stránek již nelze používat ve stejném rozsahu. se používají ve stejném rozsahu. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s zpracování údajů o vás společností Google způsobem a pro účely. popsané výše a za výše uvedeným účelem.

"Facebook" sociální plug-in

Na našich webových stránkách používáme zásuvný modul sociální sítě Facebook. Facebook je internetová služba poskytovaná společností facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU je tato služba provozována společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dále jen "Facebook".

Certifikací v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí,

Facebook je členem štítu EU-USA na ochranu soukromí.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

zaručuje společnosti Facebook, že bude dodržovat požadavky EU na ochranu údajů i při jejich zpracování v USA

.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je zlepšovat kvalitu našich webových stránek.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Další informace o možných doplňcích a jejich funkcích získáte na adrese společnosti Facebook

.

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

připraven pro vás.

Pokud je zásuvný modul uložen na jedné ze stránek našeho webu, které navštívíte, váš internetový prohlížeč stáhne reprezentaci zásuvného modulu ze serverů společnosti Facebook v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Facebook zpracovával vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamenává také datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek.

Jestliže jste při návštěvě některé z našich webových stránek s pluginem přihlášeni ke službě Facebook, informace shromážděné pluginem z vaší konkrétní návštěvy budou rozpoznány společností Facebook. Facebook může takto získané informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud například použijete tlačítko "To se mi líbí" na Facebooku, budou tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu na Facebooku a mohou být zveřejněny prostřednictvím platformy Facebook. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku nebo pomocí doplňku pro internetový prohlížeč zabránit načítání doplňku Facebook.

Plněk Facebook je blokován společností Facebook.

Další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a možnostech ochrany v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na adrese

.

https://www.facebook.com/policy.php

oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese

.

YouTube

Na našich webových stránkách používáme YouTube. Toto je videoportál společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, dále jen "YouTube".

YouTube je dceřinou společností společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

Díky certifikaci v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí,

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, a tedy i jeho dceřiná společnost YouTube, zaručuje, že při zpracování údajů v USA jsou dodržovány také požadavky EU na ochranu údajů.

Používáme YouTube ve spojení s funkcí "rozšířeného režimu ochrany dat", abychom vám mohli zobrazovat videa. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Naším oprávněným zájmem je zlepšování kvality našich webových stránek. Podle YouTube funkce "režim zvýšené ochrany dat" znamená, že data popsaná podrobněji níže jsou na server YouTube přenášena pouze při skutečném spuštění videa.

.

Bez tohoto "rozšířeného režimu ochrany osobních údajů" je spojení se serverem YouTube v USA navázáno, jakmile vyvoláte jednu z našich internetových stránek, na které je vloženo video YouTube.

Toto připojení je nezbytné k tomu, aby bylo možné zobrazit příslušné video na našich webových stránkách prostřednictvím internetového prohlížeče. Přitom YouTube zaznamená a zpracuje přinejmenším vaši IP adresu, datum a čas a navštívenou webovou stránku. Kromě toho je vytvořeno spojení s reklamní sítí DoubleClick společnosti Google.

Jestliže jste současně přihlášeni ke službě YouTube, přiřadí služba YouTube informace o připojení k vašemu účtu YouTube. Pokud tomu chcete zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z YouTube nebo provést příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu YouTube.

Pro účely funkčnosti používá YouTube údaje z vašeho účtu YouTube.

Pro účely funkčnosti a analýzy chování uživatelů ukládá YouTube trvale soubory cookie do vašeho koncového zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost ukládání souborů cookie zabránit nastavením ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom najdete výše v části "Soubory cookie".

Další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a možnostech ochrany v tomto ohledu naleznete u společnosti Google v zásadách ochrany osobních údajů popsaných níže

.

https://policies.google.com/privacy

oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese

.